Navigácia


projektová dokumentácia interiéru:

[späť]

predstavuje výkresovú dokumentáciu potrebnú
k realizácii zmien a úprav v interiéry :

- výkres pôvodného stavu
- výkres búracích prác
- výkres stavebných prác
- výkres podláh
- výkres podhľadov
- výkres zariadenia interiéru
- výkres zjednodušenej schémy elektroinštalácie
- výkres zjednodušenej schémy vodoinštalácie
- výkres zjednodušenej schémy odpadu
- výkres zjednodušenej schémy plynu
- výkres výkazu zariaďovacích prvkov
- výkres výkazu dverí
- výkres výkazu okien
- výkres obkladových schém


galéria11
galéria12
galéria13
galéria21
galéria22
galéria23
galéria31
galéria32
galéria33
galéria41
galéria42
galéria43
facebook